Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002581090
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 302
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
1,63
Antal bud :
44
Antal acc bud :
27
Snittränta :
4,4420(99,375)
Lägsta ränta :
4,3000(99,395)
Högsta ränta :
4,4600(99,372)
% of Eq Price Lvl :
76,97