Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
32 219
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
3,22
Antal bud :
76
Antal acc bud :
39
Snittränta :
4,3420(99,056)
Lägsta ränta :
4,2700(99,072)
Högsta ränta :
4,3800(99,048)
% of Eq Price Lvl :
82,64