Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002693457
Förfall :
2009-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 451
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
1,89
Antal bud :
35
Antal acc bud :
19
Snittränta :
1,6120(99,170)
Lägsta ränta :
1,5000(99,227)
Högsta ränta :
1,6700(99,140)
% of Eq Price Lvl :
99,43