Uppköp

Auktionsdatum :
2008-12-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1048
ISINkod :
SE0001173709
Kupong % :
4,000
Förfall :
2009-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 090
Uppköpt institutioner:
1 750
Teckningskvot :
1,02
Antal bud :
13
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,7000(102,198)
Lägsta ränta :
1,7000(102,198)
Högsta ränta :
1,7000(102,198)
% of Eq Price Lvl :
100,00