Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002685982
Förfall :
2009-02-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 210
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
49
Antal acc bud :
13
Snittränta :
1,7560(99,655)
Lägsta ränta :
1,7400(99,658)
Högsta ränta :
1,7990(99,646)
% of Eq Price Lvl :
5,53