Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-05
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002693457
Förfall :
2009-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 470
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,89
Antal bud :
25
Antal acc bud :
7
Snittränta :
1,7650(99,077)
Lägsta ränta :
1,7300(99,095)
Högsta ränta :
1,7900(99,064)
% of Eq Price Lvl :
38,00