Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 260
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,52
Antal bud :
20
Antal acc bud :
7
Snittränta :
1,8510(153,022)
Lägsta ränta :
1,8480(153,067)
Högsta ränta :
1,8570(152,932)
% of Eq Price Lvl :
25,00