Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 772
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,35
Antal bud :
36
Antal acc bud :
2
Snittränta :
3,2740(99,800)
Lägsta ränta :
3,2650(99,801)
Högsta ränta :
3,2750(99,800)
% of Eq Price Lvl :
90,00