Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 750
Emitterat institutioner:
3 499
Teckningskvot :
1,93
Antal bud :
27
Antal acc bud :
14
Snittränta :
2,9170(119,024)
Lägsta ränta :
2,9100(119,065)
Högsta ränta :
2,9200(119,009)
% of Eq Price Lvl :
36,74