Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 554
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,31
Antal bud :
30
Antal acc bud :
14
Snittränta :
3,4630(99,731)
Lägsta ränta :
3,4200(99,735)
Högsta ränta :
3,4970(99,729)
% of Eq Price Lvl :
9,58