Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
8 080
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,69
Antal bud :
25
Antal acc bud :
5
Snittränta :
3,1530(99,443)
Lägsta ränta :
3,1000(99,452)
Högsta ränta :
3,1930(99,436)
% of Eq Price Lvl :
26,32