Försäljning

Auktionsdatum :
2008-11-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002685982
Förfall :
2009-02-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 310
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
1,63
Antal bud :
68
Antal acc bud :
40
Snittränta :
3,1470(99,168)
Lägsta ränta :
3,0900(99,183)
Högsta ränta :
3,2000(99,154)
% of Eq Price Lvl :
16,95