Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 211
Emitterat institutioner:
4 997
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
36
Antal acc bud :
17
Snittränta :
3,0430(99,295)
Lägsta ränta :
2,9500(99,316)
Högsta ränta :
3,1000(99,282)
% of Eq Price Lvl :
91,33