Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 055
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,81
Antal bud :
35
Antal acc bud :
26
Snittränta :
3,3300(99,494)
Lägsta ränta :
3,0500(99,536)
Högsta ränta :
3,4300(99,479)
% of Eq Price Lvl :
98,00