Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002581090
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 797
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,76
Antal bud :
50
Antal acc bud :
21
Snittränta :
3,1730(99,745)
Lägsta ränta :
2,7000(99,783)
Högsta ränta :
3,2700(99,737)
% of Eq Price Lvl :
69,20