Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
20 588
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,75
Antal bud :
76
Antal acc bud :
31
Snittränta :
3,1100(98,704)
Lägsta ränta :
2,9900(98,753)
Högsta ränta :
3,1840(98,673)
% of Eq Price Lvl :
6,80