Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
17 443
Emitterat institutioner:
7 499
Teckningskvot :
2,33
Antal bud :
59
Antal acc bud :
22
Snittränta :
3,4570(99,665)
Lägsta ränta :
3,2500(99,685)
Högsta ränta :
3,5000(99,661)
% of Eq Price Lvl :
47,42

Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
19 462
Emitterat institutioner:
7 498
Teckningskvot :
2,59
Antal bud :
54
Antal acc bud :
18
Snittränta :
3,4080(99,407)
Lägsta ränta :
3,2500(99,434)
Högsta ränta :
3,4500(99,400)
% of Eq Price Lvl :
64,63