Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002581090
Förfall :
2008-11-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 208
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
3,04
Antal bud :
43
Antal acc bud :
16
Snittränta :
3,4750(99,654)
Lägsta ränta :
3,3000(99,671)
Högsta ränta :
3,5500(99,646)
% of Eq Price Lvl :
59,26