Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1046
ISINkod :
SE0000909640
Kupong % :
5,500
Förfall :
2012-10-08
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
6 500
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,25
Antal bud :
17
Antal acc bud :
4
Snittränta :
3,2420(108,318)
Lägsta ränta :
3,2380(108,333)
Högsta ränta :
3,2420(108,315)
% of Eq Price Lvl :
80,00