Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 857
Emitterat institutioner:
9 997
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
59
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,3710(99,655)
Lägsta ränta :
1,2400(99,688)
Högsta ränta :
1,4000(99,647)
% of Eq Price Lvl :
66,16

Försäljning

Auktionsdatum :
2008-12-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002624957
Förfall :
2009-01-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 974
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,30
Antal bud :
39
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,6510(99,840)
Lägsta ränta :
1,5950(99,845)
Högsta ränta :
1,6790(99,837)
% of Eq Price Lvl :
74,00