Försäljning

Auktionsdatum :
2008-10-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
8 000
Total budvolym :
17 578
Emitterat institutioner:
8 000
Teckningskvot :
2,20
Antal bud :
47
Antal acc bud :
34
Snittränta :
4,3020(99,159)
Lägsta ränta :
4,1700(99,184)
Högsta ränta :
4,3500(99,149)
% of Eq Price Lvl :
48,80