Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
25 111
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,51
Antal bud :
80
Antal acc bud :
26
Snittränta :
4,3610(99,088)
Lägsta ränta :
4,2300(99,115)
Högsta ränta :
4,3950(99,081)
% of Eq Price Lvl :
29,60