Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 612
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,86
Antal bud :
47
Antal acc bud :
30
Snittränta :
4,4150(99,052)
Lägsta ränta :
4,2000(99,098)
Högsta ränta :
4,4400(99,047)
% of Eq Price Lvl :
73,97