Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-19
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002572339
Förfall :
2008-10-15
Auktions/uppköpsvolym :
25 000
Total budvolym :
68 279
Emitterat institutioner:
25 000
Teckningskvot :
2,73
Antal bud :
93
Antal acc bud :
52
Snittränta :
4,4320(99,730)
Lägsta ränta :
3,6000(99,780)
Högsta ränta :
4,4990(99,726)
% of Eq Price Lvl :
16,25