Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
14 700
Emitterat institutioner:
7 499
Teckningskvot :
1,96
Antal bud :
55
Antal acc bud :
19
Snittränta :
4,1730(97,956)
Lägsta ränta :
4,1540(97,965)
Högsta ränta :
4,2100(97,938)
% of Eq Price Lvl :
35,57