Försäljning

Auktionsdatum :
2008-09-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 230
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,62
Antal bud :
52
Antal acc bud :
34
Snittränta :
4,4530(97,657)
Lägsta ränta :
4,4340(97,666)
Högsta ränta :
4,4670(97,649)
% of Eq Price Lvl :
54,00