Försäljning

Auktionsdatum :
2008-07-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002572339
Förfall :
2008-10-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 600
Emitterat institutioner:
8 000
Teckningskvot :
1,46
Antal bud :
51
Antal acc bud :
29
Snittränta :
4,2520(98,798)
Lägsta ränta :
4,2250(98,806)
Högsta ränta :
4,2790(98,791)
% of Eq Price Lvl :
100,00