Försäljning

Auktionsdatum :
2008-06-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1051
ISINkod :
SE0001811399
Kupong % :
3,750
Förfall :
2017-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
4 600
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
22
Antal acc bud :
14
Snittränta :
4,4930(94,530)
Lägsta ränta :
4,4840(94,596)
Högsta ränta :
4,5000(94,482)
% of Eq Price Lvl :
25,00