Försäljning

Auktionsdatum :
2008-06-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002015008
Förfall :
2008-09-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 516
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,30
Antal bud :
28
Antal acc bud :
5
Snittränta :
4,1190(99,026)
Lägsta ränta :
4,1130(99,027)
Högsta ränta :
4,1270(99,024)
% of Eq Price Lvl :
66,72