Försäljning

Auktionsdatum :
2008-05-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1050
ISINkod :
SE0001517699
Kupong % :
3,000
Förfall :
2016-07-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
3 800
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
1,52
Antal bud :
18
Antal acc bud :
14
Snittränta :
4,3630(90,850)
Lägsta ränta :
4,3550(90,900)
Högsta ränta :
4,3720(90,791)
% of Eq Price Lvl :
32,14