Försäljning

Auktionsdatum :
2008-05-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002448407
Förfall :
2008-08-20
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
20 800
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
4,16
Antal bud :
51
Antal acc bud :
7
Snittränta :
4,0120(99,018)
Lägsta ränta :
4,0090(99,019)
Högsta ränta :
4,0150(99,017)
% of Eq Price Lvl :
85,66