Försäljning

Auktionsdatum :
2008-05-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002448407
Förfall :
2008-08-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
26 850
Emitterat institutioner:
9 997
Teckningskvot :
2,69
Antal bud :
65
Antal acc bud :
21
Snittränta :
4,0400(98,857)
Lägsta ränta :
4,0340(98,859)
Högsta ränta :
4,0450(98,856)
% of Eq Price Lvl :
57,58