Försäljning

Auktionsdatum :
2008-04-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002415885
Förfall :
2008-07-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
27 640
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
2,76
Antal bud :
62
Antal acc bud :
21
Snittränta :
4,0880(98,922)
Lägsta ränta :
4,0840(98,923)
Högsta ränta :
4,0940(98,920)
% of Eq Price Lvl :
31,09