Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
220
Emitterat institutioner:
200
Teckningskvot :
0,44
Antal bud :
9
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,6250(152,366)
Lägsta ränta :
1,6150(152,524)
Högsta ränta :
1,6400(152,130)
% of Eq Price Lvl :
100,00