Försäljning

Auktionsdatum :
2008-03-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0001998907
Förfall :
2008-06-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
16 650
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,33
Antal bud :
38
Antal acc bud :
3
Snittränta :
4,1820(98,897)
Lägsta ränta :
4,1800(98,898)
Högsta ränta :
4,1900(98,895)
% of Eq Price Lvl :
100,00