Försäljning

Auktionsdatum :
2008-02-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 750
Emitterat institutioner:
1 499
Teckningskvot :
2,50
Antal bud :
20
Antal acc bud :
11
Snittränta :
4,1810(107,961)
Lägsta ränta :
4,1790(107,980)
Högsta ränta :
4,1840(107,928)
% of Eq Price Lvl :
6,13