Försäljning

Auktionsdatum :
2008-02-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 775
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,52
Antal bud :
14
Antal acc bud :
5
Snittränta :
3,9360(102,771)
Lägsta ränta :
3,9340(102,790)
Högsta ränta :
3,9380(102,753)
% of Eq Price Lvl :
60,00