Uppköp

Auktionsdatum :
2008-02-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1043
ISINkod :
SE0000460297
Kupong % :
5,000
Förfall :
2009-01-28
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
15 240
Uppköpt institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
23
Antal acc bud :
8
Snittränta :
3,8360(101,086)
Lägsta ränta :
3,8320(101,090)
Högsta ränta :
3,8480(101,075)
% of Eq Price Lvl :
92,31