Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002304774
Förfall :
2008-04-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 199
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
1,92
Antal bud :
50
Antal acc bud :
22
Snittränta :
4,0000(99,174)
Lägsta ränta :
3,9890(99,176)
Högsta ränta :
4,0050(99,173)
% of Eq Price Lvl :
76,36