Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002304774
Förfall :
2008-04-16
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
20 100
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,34
Antal bud :
57
Antal acc bud :
47
Snittränta :
4,0390(99,011)
Lägsta ränta :
4,0280(99,014)
Högsta ränta :
4,0500(99,009)
% of Eq Price Lvl :
100,00