Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1048
ISINkod :
SE0001173709
Kupong % :
4,000
Förfall :
2009-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 100
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,07
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
3,9490(100,083)
Lägsta ränta :
3,9490(100,083)
Högsta ränta :
3,9490(100,083)
% of Eq Price Lvl :
100,00