Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002269290
Förfall :
2008-12-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 020
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,00
Antal bud :
35
Antal acc bud :
35
Snittränta :
4,1450(96,148)
Lägsta ränta :
4,1220(0,000)
Högsta ränta :
4,1640(0,000)
% of Eq Price Lvl :
0,00