Försäljning

Auktionsdatum :
2008-01-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0001961616
Förfall :
2008-03-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 400
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,44
Antal bud :
30
Antal acc bud :
28
Snittränta :
4,1170(99,150)
Lägsta ränta :
4,0860( )
Högsta ränta :
4,1400( )
% of Eq Price Lvl :