Vinstplan och fakta

Första lånet 2013 (13:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 17-30 april 2013
Förfallodag 16 maj 2018
Börsnotering 4 juni 2013
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 0,70%
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,40%
Garantivinster Vid dragning i september

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandande och 10 följder
Serienummer 1 - 420
Ordningsnummer 1-1 000
Antal obligationer 420 000 st
Lånebelopp 2 100 mkr

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i september 2013-2017 med garantivinster (0,55%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 152 304 000
500 3 692 1 846 000
200 42 000 8 400 000
Summa 45 845 11 550 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars 2014-2018 (0,15%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 152 304 000
500 3 692 1 846 000
Summa 3 845 3 150 000

Villkor 13:1Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  14 700 000 kr

Antal vinster per år :  49 690 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2013

16 september.

2014

17 mars, 15 september.

2015

16 mars, 21 september.

2016

14 mars, 19 september.

2017

20 mars, 18 september.

2018

19 mars.