Vinstplan och fakta

Första lånet 2012 (12:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 21 mars - 3 april 2012
Förfallodag 19 april 2017
Börsnotering 15 maj 2012
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 0,80%
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,50%
Garantivinster Vid dragning i februari
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari 2013-2017 med garantivinster (0,65%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 180 360 000
500 3 280 1 640 000
250 40 000 10 000 000
Summa 43 461 13 000 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i augusti 2012-2016 (0,15%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 180 360 000
500 3 280 1 640 000
Summa 3 461 3 000 000

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandande och 10 följder
Serienummer 1 - 400
Ordningsnummer 1-1 000
Antal obligationer 400 000
Lånebelopp 2 000 mkr

 

Villkor 12:1Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  16 000 000 kr

Antal vinster per år :  46 922 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2012

13 augusti.

2013

25 februari, 12 augusti.

2014

17 februari, 25 augusti.

2015

16 februari, 24 augusti.

2016

15 februari, 22 augusti.

2017

27 februari.