Vinstplan och fakta

Första lånet 2011 (11:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 23 mars - 5 april 2011
Förfallodag 8 april 2015
Börsnotering 18 maj 2011
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,50 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 1,00 %
Garantivinster Vid dragning i december
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i december med garantivinster (1,128%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 40 400 000
2 000 160 320 000
1 000 3 272 3 272 000
500 78 000 39 000 000
Summa  81 473  43 992 000
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars, juni och september (0,124%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 40 400 000
2 000 159 318 000
1 000 3 118 3 118 000
Summa      3 318  4 836 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 780
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 780 000
Lånebelopp 3 900 mkr

Villkor 11:1Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  58 500 000 kr

Antal vinster per år :  91 427 kr

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2011

13 juni, 12 september,
12 december.

2012

19 mars, 11 juni, 10 september,
10 december.

2013

11 mars, 10 juni, 9 september,
9 december.

2014

10 mars, 9 juni, 8 september,
8 december.

2015

9 mars.