Vinstplan och fakta

Första lånet 2010 (10:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 24 februari - 9 mars 2010
Förfallodag 6 april 2016
Börsnotering 19 april 2010
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 1,60 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 1,10 %
Garantivinster Vid dragning i maj
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i maj med garantivinster (1,225%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
5 000 97 485 000
1 000 4 140 4 140 000
550 90 000 49 500 000
Summa  94 238  55 125 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari, augusti och november (0,125%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
5 000 97 485 000
1 000 4 140 4 140 000
 Summa     4 238  5 625 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 900
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 900 000
Lånebelopp 4 500 mkr

Villkor 10:1Läs villkoren 2010:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  72 000 000 kr

Antal vinster per år :  106 952 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2010

17 maj, 16 augusti, 15 november.

2011

14 februari, 16 maj, 15 augusti,
14 november.

2012

13 februari, 21 maj, 20 augusti,
19 november.

2013

18 februari, 20 maj, 19 augusti,
18 november.

2014

24 februari, 19 maj, 18 augusti,
17 november.

2015

23 februari, 18 maj, 17 augusti,
16 november.

2016

22 februari.