Vinstplan och fakta

Första lånet 2008 (2008:1)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 7 - 20 maj 2008
Förfallodag 8 november 2011
Börsnotering 27 juni 2008
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,30 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 1,0 %
Garantivinster Vid dragning i april och oktober
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i april och oktober med garantivinster (0,825%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 80 800 000
1 000 1 829 1 829 000
500 17 442 8 721 000
250 76 000 19 000 000
 Summa  95 352  31 350 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i januari och juli (0,325%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 80 800 000
1 000 1 829 1 829 000
500 17 442 8 721 000
 Summa      19 352  12 350 000
Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 760
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 760 000
Lånebelopp 3 800 mkr

Villkor 2008:1

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  87 400 000 kr

Antal vinster per år :  229 408 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2008

28 juli, 27 oktober.

2009

19 januari, 27 april, 27 juli,
26 oktober.

2010

18 januari, 26 april, 26 juli,
25 oktober.

2011

17 januari, 11 april, 25 juli,
24 oktober.