Vinstplan och fakta

Första lånet 2007 (2007:1)
Nominellt belopp 1 000 kr
Försäljningsperiod 16 - 29 maj 2007
Förfallodag 5 november 2012
Börsnotering 6 juli 2007
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 2,40%
Garantivinster 50-följd, skattefri/år 1,20%
Garantivinster Vid dragning i mars och september
Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i mars och september med garantivinster (0,90%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 70 700 000
1 000 1 504 1 504 000
500 13 992 6 996 000
300 68 000 20 400 000
Summa   83 567  30 600 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i juni och december (0,30%)            
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
10 000 70 700 000
1 000 1 504 1 504 000
500 13 992 6 996 000
Summa       15 567  10 200 000

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 50 följder
Serienummer 1 - 3 400 
Ordningsnummer 1 - 1 000
Antal obligationer 3 400 000
Lånebelopp 3 400 mkr

Villkor 2007:1Läs villkor 2007:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  81 600 000 kr

Antal vinster per år :  198 268 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2007

17 september, 3 december.

2008

3 mars, 16 juni, 15 september,
15 december.

2009

16 mars, 8 juni, 14 september,
14 december.

2010

15 mars, 14 juni, 13 september,
13 december.

2011

14 mars, 13 juni, 19 september,
12 december.

2012

12 mars, 11 juni, 17 september.