Vinstplan och fakta

Andra lånet 2014 (2014:2)
Nominellt belopp 5 000 kr
Försäljningsperiod 29 oktober - 11 november 2014
Förfallodag 2 december 2021
Börsnotering 16 december 2014
Vinstutlottningsprocent, skattefri/år 0,60 %
Garantivinster 10-följd, skattefri/år 0,30 %
Garantivinster Vid dragning i februari

 

 

Övriga fakta om lånet
Handelsföljder Blandade och 10 följder
Serienummer 1 - 580
Ordningsnummer 1 001 - 2 000
Antal obligationer 580 000 st
Lånebelopp 2 900 mkr

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i februari 2015-2021 med garantivinster (0,45%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 643 1 286 000
500 4 128 2 064 000
150 58 000 8 700 000
Summa 62 772 13 050 000

 

Fastställd vinstplan
Vinstplan vid dragning i augusti 2015-2021 (0,15%)
Vinstbelopp, krAntal vinster, stTotal vinstsumma, kr
1 000 000 1 1 000 000
2 000 643 1 286 000
500 4 128 2 064 000
Summa 4 772 4 350 000

Villkor 2014:2Läs villkoren för2011:1 i pdf-format (öppnas i nytt fönster) 

Vinstinformation

Vinstsumma per år :  17 400 000 kr

Antal vinster per år :  67 544 st

Högsta vinsten :  1 000 000 kr

Dragningsdagar

2015

2 februari, 3 augusti.

2016

1 februari, 1 augusti.

2017

13 februari, 14 augusti.

2018

12 februari, 13 augusti.

2019

11 februari, 12 augusti.

2020

10 februari, 10 augusti.

2021

15 februari, 16 augusti.